De EU speelt geen rol op het wereldtoneel

De EU speelt geen rol op het wereldtoneel

Het wordt steeds duidelijker dat de historische rivaliteit tussen Frankrijk en Groot-Brittannië nog steeds een grote rol speelt in de onderlinge verhoudingen. Per slot van rekening vochten de Fransen en de Engelsen eeuwenlang om de wereldmacht. Dat ging zelfs zover...
Wil de EU met migratie de natiestaten afbreken?

Wil de EU met migratie de natiestaten afbreken?

Massa-immigratie is een tendens in met name West-Europa van de laatste decennia, met name toegestaan onder de vlag van de “Europese rechten van de mens”. Vanuit oogpunt van politieke besluitvorming echter blijkt het veel meer overeen te komen met een “het overkomt...